Download Phần Mềm Soạn Thảo Nhỏ Gọn Notepad++ 7.5.9

09 Tháng 05 năm 2024
0
0 32

1. Notepad++ 7.5.9 Là Gì?

Notepad ++ Portable có tất cả các tính năng tuyệt vời tương tự của Notepad ++ bao gồm hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ và một hệ thống plugin phong phú, nhưng không có gì để cài đặt. Làm nổi bật cú pháp và cú pháp cú pháp (C, C ++, HTML, ASP, Java, Pascal, CSS và hơn thế nữa). Người dùng xác định cú pháp tô sáng. Tìm kiếm biểu thức chính quy / Thay thế được hỗ trợ. Hỗ trợ môi trường đa ngôn ngữ.

Notepad++7.5.9

Tính Năng, Đặc Điểm Notepad ++:

 • Đánh dấu văn bản và khả năng thu gọn khối theo cú pháp ngôn ngữ lập trình
 • WYSIWYG (in và nhận những gì bạn thấy trên màn hình)
 • Chế độ tùy chỉnh để làm nổi bật cú pháp
 • Tự động hoàn thành từ đã nhập
 • Làm việc đồng thời với nhiều tài liệu
 • Xem đồng thời một số tài liệu
 • Hỗ trợ cho cụm từ tìm kiếm / thay thế thông thường
 • Hỗ trợ đầy đủ cho việc kéo các đoạn văn bản
 • Tự động thay đổi chế độ xem
 • Tự động phát hiện trạng thái tệp
 • Tăng và giảm
 • Hỗ trợ cho một số lượng lớn các ngôn ngữ
 • Ghi chú
 • Chọn dấu ngoặc đơn khi chỉnh sửa văn bản
 • Ghi và thực thi macro

2. Download Notepad++ 7.5.9 – Link Tốc Độ Cao

Trang chủ: https://notepad-plus-plus.org/

TẢI VỀ v7.5.9 32Bit

TẢI VỀ v7.5.9 64Bit