Download Phần Mềm DevExpress Universal for .NET 19.1.3 – Hỗ trợ Visual studio lập trình

09 Tháng 05 năm 2024
0
0 103

1. DevExpress Universal for .NET 19.1.3 Là Gì?

Developer Express Inc được thành lập vào năm 1998 để cung cấp các thành phần với Delphi và C + + Builder và các thành phần NET. Tên của DevExpress đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu và là nhà cung cấp các thành phần lập trình.

Các thiết bị như thiết kế giao diện người dùng với đồ hoạ và các tính năng tuyệt vời và báo cáo tiên tiến, hoàn chỉnh và chính xác cho nhiều nền tảng máy tính để bàn và di động và sửa lỗi công cụ xem lại mã lỗi trong chương trình Visual Studio được cung cấp bởi bộ sưu tập này.

Devexpress-universal-for-net-19.1.3

Danh Sách Bao Gồm Một Bộ Các Thành phần Devexpress Universal cho .NET

 • WinForms Controls
 • ASP.NET WebForms Controls
 • ASP.NET MVC Extensions
 • WPF Controls
 • Silverlight Controls
 • Reporting
 • Windows 8 XAML Controls
 • HTML JS Data Visualization Widgets
 • HTML JS Multi-Use Widgets
 • Data Visualization Dashboard
 • Report Server
 • eXpressApp Framework
 • TestCafé – Functional Web Testing
 • Coded UI Support for WinForms Controls
 • CodeRush
 • DevExtreme Mobile App Framework

Danh Sách Bao Gồm Một Bộ Các Thành Phần Devexpress ++ Builder VCL for Delphi & C :

 • Office-Inspired
 • Reports & Analytics
 • Navigation & Layout
 • Data Editors
 • Utility and Multi-Use Controls
 • Controllers and Repository Control

Các Phiên Bản Được Hỗ Trợ Devexpress Universal for .NET:

Framework :

 • .NET Framework 4.0+

IDE:

 • Visual Studio 2010
 • Visual Studio 2012
 • Visual Studio 2013
 • Visual Studio 2015-17

2. Download DevExpress Universal for .NET 19.1.3 – Link Tốc Độ Cao

TẢI VỀ  v17.2.3[471 MB]

TẢI VỀ  v18.1.3[481 MB]

TẢI VỀ  v18.1.4[482 MB]

TẢI VỀ  v18.1.5[483 MB]

TẢI VỀ  v18.1.6[483 MB

]TẢI VỀ  v19.1.3[452 MB]

Password (nếu có): www.linkerpt.com hoặc linkerpt.com