Download Phần mềm VisualSVN Server Enterprise 3.9.1

09 Tháng 05 năm 2024
0
0 41

1. VisualSVN Server Enterprise 3.9.1 Là Gì?

VisualSVN là một tiện ích bổ sung thêm quyền kiểm soát nguồn hoặc kiểm soát phiên bản phiên bản phụ cho môi trường Visual Studio.

Các lập trình viên thường sử dụng các công cụ kiểm soát mã nguồn hoặc các công cụ kiểm soát phiên bản để giữ cho các phiên bản mã của họ được đặt đúng vị trí. Giữ những thứ mà các công cụ này thực hiện và theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với các mã và tệp.

Subversion là một trong những hệ thống kiểm soát phiên bản phổ biến được sử dụng bởi các nhà phát triển (đặc biệt là các phiên bản cũ). Bản thân hệ thống không có giao diện đồ họa và có thể được sử dụng như các lệnh dòng lệnh.

Để thuận tiện cho người dùng, các giao diện đồ họa khác nhau được thiết kế cho hệ thống này.

Visualsvn-server-enterprise

Tính năng của VisualSVN Server Enterprise 3.9.1

 • Đèn màu để hiển thị trạng thái tệp (ví dụ: màu xanh lục: các tệp chưa được sửa đổi, màu vàng: đã thay đổi, màu đỏ: gây nhiễu, v.v.)
 • Theo dõi các thay đổi trong nền mà không can thiệp vào mã hóa
 • Xem trạng thái của bất kỳ tệp và thư mục nào
 • Khả năng hiển thị trạng thái chung của dự án, ví dụ: màu xanh lục, có nghĩa là tất cả thay đổi được lưu
 • Thay đổi thoải mái các thay đổi được áp dụng
 • Dễ lưu
 • Khả năng so sánh và tích hợp chính xác các tệp khác nhau và theo dõi các thay đổi của chúng
 • Xem phiên bản chi tiết của tệp hoặc thư mục
 • Loại bỏ các tương tác mã hóa (thích hợp cho các hoạt động nhóm chung)
 • Các công cụ đơn giản để thiết lập các công cụ
 • Chức năng rất đơn giản (những người đã làm việc với TortoisSVN, công cụ này có chức năng hoàn toàn tương tự)
 • Tự động thêm các tệp và thư mục mới vào kho lưu trữ mã
 • Chuyển đổi thoải mái giữa các nhánh mã khác nhau
 • Vv…

Yêu Cầu Hệ Thống

 • Windows XP SP3 trở lên
 • Windows Server 2003 SP2 hoặc mới hơn
 • Phiên bản được hỗ trợ
  • Visual Studio Professional và tất cả các phiên bản thương mại khác.
  • Cộng đồng Visual Studio2015 và 2013.
 • Tất cả các phiên bản của Visual Studio Express không được hỗ trợ.

2. Download VisualSVN Server Enterprise 3.9.1 – Link Tốc Độ Cao

TẢI VỀ VisualSVN Server Enter v3.9.1×64

Google-drive-button-min

TẢI VỀ VisualSVN 6.1.1 Site-Pro-Ent

Google-drive-button-min