Download Tổng hợp SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016 Enterprise – Quản lý cơ sở dữ liệu

09 Tháng 05 năm 2024
0
0 198

SQL Server là một hệ quản trị cở sở dữ liệu database của Microsoft đang được sử dụng rất phổ biến hiện nay, ở bài viết này Linkerpt.com sẽ chia sẻ link download phiển bản SQL Server 2008, 2012, 2014, 2016 Enterprise 32bit và 64bit.

Sql-server

Hỗ trợ hệ điều hành : Windows 7 SP1, Windows 8 and more …

Lưu ý : Nếu bạn đã cài đặt Visual Studio 2010 thì phải nâng cấp lên Visual Studio 2010 SP1 trước khi cài đặt bản này mới được nhé! Khuyến cáo nên cài SQL 2012 trước khi cài Visual 2010 (vì không cần phải nâng cấp Visual 2010 lên SP1) và bạn cần phải cài .Net framework 3.5 SP1, 4.0

Phần mềm SQL Server 2016 Enterprise x64 Pre Act phù hợp với những bạn sinh viên, người nghiên cứu, những người cần học tập mà không có kinh phí mua bản quyền từ Microsoft, Linkerpt.com không khuyến khích sử dụng SQL Server 2016 Enterprise x64 Pre Act cho mục địch thương mại !

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2014 :

Đối với phiên bản này . Các bạn không cần phải điền Key, vì chương trình sẽ tự động điền cho bạn trong quá trình cài đặt . Chúc các bạn làm việc tốt với SQL 2014. Yêu cầu cần phải cài .Net framework 3.5 và 4.0