Download Phần mềm CodeLobster PHP Edition Pro 5.14.5 – IDE lập trình PHP

09 Tháng 05 năm 2024
0
0 43

1. CodeLobster PHP Edition Pro 5.14.5 Là Gì?

CodeLobster PHP Edition là một IDE nhẹ cho ngôn ngữ php. Mục đích của việc tạo ra IDE này là cung cấp một môi trường lập trình nhẹ và nhanh với hiệu năng tối đa cho các lập trình viên php.

Phần mềm này cung cấp tất cả các tính năng cần thiết cho lập trình php. Tất cả các mã bạn viết bằng ngôn ngữ của html, css, php, javascript… được đánh dấu cũng như cú pháp.

Tự động hoàn thành mã tự động có sẵn như với các IDE khác. Mã tự động được thiết kế trong phần mềm chuyên nghiệp và nâng cao này, cùng với tốc độ của chương trình, cải thiện hiệu suất. Ngoài việc chỉnh sửa, chương trình còn có trình gỡ lỗi php chuyên nghiệp, cho phép bạn tìm lỗi trong mã php.

Codelobster-php-edition

Tính Năng Của CodeLobster PHP Edition

 • Hi-Lite PHP, html, javascript, css
 • Tạo tự động thụt lề mã, với khả năng mở và đối chiếu chúng để cuộn mã dễ dàng hơn
 • Tự động hoàn thành html (thẻ, thuộc tính thẻ, thẻ authomplete auth) Html, css nâng cao
 • Thanh công cụ đầy đủ cho mã html
 • Trình gỡ lỗi php mạnh mẽ
 • Khả năng phân chia cửa sổ mã hóa thành hai phần để so sánh mã
 • Sử dụng plugin Emmet và mã hóa zen
 • Tìm kiếm nâng cao trong mã
 • Cuộn qua các tệp và thư mục dự án
 • Quản lý dự án hiệu quả
 • Khả năng đánh dấu các phần khác nhau của mã
 • Khả năng kết nối với ftp / sftp
 • Có một công cụ quản lý SQL
 • Hỗ trợ cho node.js
 • Hỗ trợ các công cụ kiểm soát nguồn như subversion, gateway và hơn thế nữa

CodeLobster PHP Edition có một hướng dẫn năng động và trực quan giúp bạn tìm hiểu tất cả các tính năng của chương trình tại thời điểm sử dụng. Chương trình cũng có các công cụ để đánh giá mã dựa trên các tiêu chuẩn trong ngày, giúp bạn đo lường tiêu chuẩn mã của bạn.

Sử dụng phần mềm này sẽ tăng tốc độ viết mã bằng ngôn ngữ php. Tuy nhiên, phần mềm này không còn cần phải ghi nhớ tên của các hàm, đối số, thẻ và thuộc tính, v.v. Tất cả điều này là trách nhiệm của chương trình và bạn có thể tập trung vào logic mã một cách an toàn.

2. Download CodeLobster PHP Edition Pro 5.14.5 – Link Google Drive

Homepage: http://www.codelobster.com/

Google-drive-button-min