Download Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Với SQLite Expert Professional v5.3.5.475

09 Tháng 05 năm 2024
0
0 82

1. SQLite Expert Professional Là Gì?

SQLite Expert Pro  là một công cụ mạnh được thiết kế để đơn giản hóa sự phát triển của cơ sở dữ liệu SQLite. Đây là một công cụ quản trị và phát triển phong phú về SQLite được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả người dùng từ việc viết các truy vấn SQL đơn giản đến việc phát triển các cơ sở dữ liệu phức tạp. Giao diện đồ họa hỗ trợ tất cả các tính năng SQLite.

Nó bao gồm một trình tạo truy vấn trực quan, một trình soạn thảo SQL với cú pháp được tô sáng và hoàn thành mã, bảng thị giác và thiết kế xem và khả năng nhập và xuất mạnh mẽ.

Sqlite-expert

Tính Năng SQLite Expert Professional:

 • Query Builder Visual SQL 
  • Xây dựng các truy vấn SQL phức tạp một cách dễ dàng.
  • Định dạng văn bản truy vấn SQL.
  • Phân tích cú pháp SQL mạnh mẽ
  • Trình soạn thảo SQL nâng cao với cú pháp được tô sáng và completion mã.
 • Khả năng tái cấu trúc mạnh mẽ 
  • Visual editor cho các cột bảng, các chỉ mục, các phím foreign, các trigger
  • Chỉnh lại bất kỳ bảng phức tạp nào mà không làm mất dữ liệu.
 • Nhập/xuất dữ liệu
  • Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ADO, tệp CSV, SQL script hoặc SQLite.
  • Xuất dữ liệu sang tệp tin CSV, tập lệnh SQL, Excel hoặc SQLite.
  • Sao chép bảng giữa các cơ sở dữ liệu SQLite bằng cách sử dụng thao tác kéo và thả.
  • Xuất dữ liệu sang Excel qua khay nhớ tạm.
 • Chỉnh sửa dữ liệu
  • Chỉnh sửa dữ liệu trong dạng lưới bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa tại chỗ.
  • Trình biên tập hình ảnh hiện đang hỗ trợ định dạng ảnh JPEG, PNG, BMP, GIF và ICO.
 • Các tính năng khác 
  • Hỗ trợ đầy đủ Unicode.
  • Hỗ trợ các cơ sở dữ liệu đính kèm
  • Hỗ trợ mở rộng SQLite và các thư viện SQLite của bên thứ ba
  • Hỗ trợ kịch bản Lua và Pascal.

2. Download SQLite Expert Professional v5.3.5.475

TẢI VỀ v5.3.4[84 MB]

TẢI VỀ v5.3.5[43 MB]

Password (nếu có): www.linkerpt.com hoặc linkerpt.com