Download Phần Mềm Lập Trình JetBrains RubyMine v2019.1.2 Full Windows

09 Tháng 05 năm 2024
0
0 63

1. JetBrains RubyMine 2019 Là Gì?

JetBrains RubyMine 2019 Là phần mềm lập trình tạo cho bạn môi trường code Ruby toàn diện nhận biết các đặc điểm ngôn ngữ động. Nó cung cấp hỗ trợ mã hóa thông minh, tái cấu trúc mã thông minh và khả năng phân tích mã sâu.

Với cấu hình dự án dễ dàng, quản lý Ruby Gems tự động, hỗ trợ Rake và bảng điều khiển tích hợp, nó có mọi thứ mà nhà phát triển Ruby cần trong môi trường phát triển.

Môi trường lập trình tích hợp JetBrains RubyMine cũng được thiết kế để tạo ra sức mạnh tổng hợp và tính toàn vẹn lớn hơn trong IDE này.

Jetbrains-rubymine-2019

Tính Năng Của Môi Trường Lập Trình JetBrains RubyMine

 • Trình soạn thảo sách thông minh của Ruby
 • Hỗ trợ khả năng tự động hoàn tất mã cho Ruby và các ngôn ngữ như HTML, CSS và JavaScript
 • Gỡ lỗi mã đồ họa và nâng cao
 • Kiểm tra toàn bộ mã Ruby và Rails của Ruby
 • Khả năng sửa đổi, xây dựng lại và tối ưu hóa mã phần mềm mà không thay đổi chức năng cốt lõi của nó (tái cấu trúc).
 • Hỗ trợ mã hóa Zeus
 • Có RSpec như là một khung phát triển theo hướng hành vi (BDD) cho Ruby

2. Download JetBrains RubyMine 2019 – Link Tốc Độ Cao

TẢI VỀ v2.1 [220 MB]

TẢI VỀ v3.4 [229 MB]

TẢI VỀ v2019.1.2 [220 MB]

Password (nếu có): www.linkerpt.com hoặc linkerpt.com

3. Hướng Dẫn Cài Đặt JetBrains RubyMine 2019

 • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Mở phần mềm lên chọn Evaluate for free
 • Trên thanh menu chọn Help > Edit Custom VM Options
 • Thêm vào dòng cuối cùng
  • -javaagent:C:UsersIcongnghejetbrains-agent.jar (sau -javaagent là đường dẫn đến file jetbrains-agent.jar bạn phải sửa theo đúng trên máy tính của mình)
 • Save lại và khởi động lại phần mềm
 • Tiếp tục chọn Help > Register…
  • Chọn License server > điền vào http://jetbrains-license-server
  • Hoặc Activation code xem trong file text có key để điền vào

Chúc Các Bạn Thành Công!