Toma Sans Font Family – 14 Font Full [Download Now]

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 51

Toma Sans là một bộ font kiểu sans serif. Bị ảnh hưởng bởi các mặt sans serif kiểu hình học phổ biến trong những năm 1920 và 30, các phông chữ dựa trên các dạng hình học đã được hiệu chỉnh để dễ đọc hơn.

Bộ font Toma Sans Font Family này gõ được Tiếng Việt nhé các bạn.

Số lượng font: 14

Định dạng: OTF

Font không sử dụng cho mục đích thương mại

Google-drive-button-min

Pass Giải Nén File: phanmemgoc.vn