Download Rleud Complete Family (164 font)

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 28

RLEUD là một bộ font chữ rất đẹp ra đời từ năm 2014. Ý tưởng của font chữ làm cho nó trở thành một phông chữ đa chức năng có thể được sử dụng trong mọi tình huống, chẳng hạn như các thiết bị kỹ thuật số hoặc vấn đề in ấn, và thậm chí các tiêu đề hoặc văn bản nhỏ trên một trang.

Phông chữ RLEUD là bao gồm 160 phông chữ: 10 weights với các chữ hoa nhỏ được đặt và chữ nghiêng và 4 kiểu (Normal, Condensed, Narrow và Extended). Các tính năng của Opentype bao gồm các chữ cái thay thế kiểu dáng và chức năng Tabular cho các số, nhiều chữ số hơn và một bản demo với 4 font rất đặc biệt miễn phí.

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: TTF
Tổng số tệp: 164

Pass Giải Nén File: phanmemgoc.vn