Activator Tools

Download Xforce 2022 keygen – Active Autodesk 2022

Xforce 2022 keygen là công cụ dùng để bẻ khóa tất cả các sản phẩm của Autodesk 2022, từ phiên bản Autodesk 2022 này công cụ bẻ khóa có cài đặt hơi khác với các phiên bản Autodesk trước đây, một số sản phẩm cần dùng đến công cụ bẻ khóa và một số sản phẩn không cần phải bẻ khóa nữa vì đã có bản repack (tức là kích hoạt bản quyển sẵn).

Các sản phẩm Autodesk 2022 đã được kích hoạt bản quyền sẵn

AutoCAD 2022
AutoCAD MEP 2022
AutoCAD Mechanical 2022
AutoCAD Map 3D 2022
AutoCAD LT 2022
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Architecture 2022
AutoCAD Electrical 2022
Autodesk DWG TrueView 2022 (Miễn phí, không cần kích hoạt)
3ds Max 2022
Autodesk Mudbox 2022
Autodesk Maya 2022
Autodesk Civil 3D 2022

Các sản phẩm Autodesk 2022 cần phải bẻ khóa

AutoDesk Revit 2022
AutoDesk Inventor Professional 2022
AutoDesk Advance Steel 2022
AutoCAD Raster Design 2022
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022
Autodesk Navisworks Manage 2022
Autodesk MotionBuilder 2022
AutoCAD Raster Design 2022
Download Autodesk Inventor Nastran 2022
Autodesk HSMWorks Ultimate 2022
Autodesk Vehicle Tracking 2022
Autodesk ReCap Pro 2022
Autodesk Structural Bridge Design 2022

Download Xforce 2022 keygen – Link Google Drive

Hướng dẫn sử dụng Xforce 2022

 • Chạy file Setup để cài đặt sản phẩm AutoDesk 2022 tương ứng
 • Sau khi cài đặt xong, không khởi động phần mềm
 • Vào thư mục Cr@ck (thư mục Xforce), chạy file nlm11.18.0.0_ipv4_ipv6_win64 để cài đặt nó
 • Chép file adskflex vào C:\Autodesk\Network License Manager
 • Mở Service của Windows (bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete, chọn Task Manage -> chọn Service)
 • Tắt Service có tên Autodesk Desktop Licensing Service
Hướng dẫn sử dụng Xforce 2022
 • Chép file AdskLicensingService vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingService
 • Chép file adlmint.dll và file AdskLicensingAgent vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent
 • Chạy lại Service có tên Autodesk Desktop Licensing Service
 • Mở file lic.dat bằng Notepad
 • Chạy lmtools trong C:\Autodesk\Network License Manager
 • Mở tab System Settings của lmtools để lấy HOSTNAME và MAC
Hướng dẫn sử dụng Xforce 2022
 • Copy Hostname và Mac này thay thế vào HOSTNAME và MAC trong file lic.dat
 • Lưu lại file lic.dat
 • Chép file lic.dat vào C:\Autodesk\Network License Manager
 • Vào tab Config Services của lmtools, cấu hình như hình dưới
Hướng dẫn sử dụng Xforce 2022

(Nhớ là check vào Use services và Start Server at Power up nhé)

 • Nhấn vào Save Service
 • Sang tab Service/License File chọn vào LMTools ignore license file path env
 • Sang tab Start/Stop/Reread
 • Nhấn vào Start Server
 • Nhấn vào Reread License File
 • Sang tab Server Status nhấn vào Perform Status Enquiry, ra màn hình tương tự như hình dưới là được

Hướng dẫn sử dụng Xforce 2022

 • Mở AutoDesk 2022 lên
 • Chọn Use a network license
 • Nếu ra cửa sổ tiếp theo thì chọn Single license server và gõ vào 127.0.0.1
 • Vào phần mềm AutoDesk 2022
 • Hoàn tất
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước có kích hoạt cho Revit 2022

Phần Mềm Gốc

Phần Mềm Gốc Là Website uy tín chuyên chia sẻ miễn phí các phần mềm máy tính, game offline, office, windows, android và những thủ thuật máy tính.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button