Lọc dữ liệu trong Excel là một công cụ vô cùng quan trọng khi bạn làm việc với Excel. Tính năng này sẽ giúp bạn trích lọc được ra những dữ liệu mà bạn muốn tìm và ẩn đi những dữ liệu không muốn hiển thị. Bài viết này Phanmemgoc.vn sẽ cung cấp cho bạn những cách lọc dữ liệu trong Excel đơn giản và dễ làm. Hãy cùng tìm hiểu nhé.Cách lọc dữ liệu trong Excel

Cách lọc dữ liệu trong Excel bằng chức năng Filter

Tạo nút lọc trong Excel

Để tạo nút lọc trong Excel, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn nhập thông tin dữ liệu vào bảng Excel

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 1

Bước 2: Chọn bất kỳ ô nào trong một dải ô hoặc bảng mà bạn muốn thêm bộ lọc

Bước 3: Tại tab Data chọn nút lệnh Filter hoặc tại tab Home chọn nút lệnh Sort & Filter > Filter

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 2

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 3

Lọc dữ liệu theo hàng dọc trong Excel

Để lọc dữ liệu theo hàng dọc trong Excel ta dùng bộ lọc dữ liệu mặc định Auto Filter

Các bước để sử dụng bộ lọc Auto Filter như sau:

Bước 1: Bấm vào dấu mũi tên nằm bên phải mục cần trích lọc.

Bước 2: Bấm chọn vào tiêu chí bạn cần trích lọc. Ví dụ để lọc những người có giới tính nam bạn cần bấm chọn vào ô “Nam”.

Bước 3: Bấm OK để lọc thông tin bạn cần. Khi đó, những hàng dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc sẽ hiển thị ra và những hàng còn lại sẽ bị ẩn đi.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 4

Lọc dữ liệu theo hàng ngang trong Excel

Để lọc dữ liệu theo hàng ngang trong Excel ta dùng bộ lọc dữ liệu nâng cao Advanced Filter

Các bước để sử dụng bộ lọc Advanced Filter như sau:

Bước 1: Xây dựng bảng tiêu chí lọc sao cho tiêu đề ở bảng tiêu chí lọc phải trùng khớp với tiêu đề ở bảng dữ liệu.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 5

Bước 2: Tại tab Data chọn nút lệnh Sort & Filter, chọn Advanced.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 6

Bước 3: Bảng Advanced Filter hiện ra và điền các thông số lọc vào bảng.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 7

 • Action: Nơi hiển thị kết quả lọc.
 • Filter the list, in-place: kết quả sẽ hiển thị ở vị trí bảng dữ liệu tương ứng.
 • Copy to another location: kết quả sẽ hiển thị ở vị trí khác trong bảng tính.
 • List range: Nhập vùng dữ liệu cần lọc.
 • Criteria range: Vùng bảng tiêu chí lọc.
 • Copy to: chỉ điền khi mục Action bạn đã chọn “Copy to another location”, bạn điền vị trí muốn hiển thị kết quả lọc.

Bước 4: Bấm OK kết quả lọc sẽ hiện ra:

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 8

Cách xoá bộ lọc trong Excel

Để xóa bộ lọc Filter ở một cột nhất định bạn lam theo các bước sau:

Bước 1: Bấm vào biểu tượng phễu lọc của cột cần xóa Filter.

Bước 2: Bấm vào nút lệnh Clear Filter From.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 9

Ngoài ra để xóa Filter tất cả các trường bạn chọn tab Home, chọn nút lệnh Sort & Filter rồi bỏ chọn Filter hoặc tại tab Data, bỏ chọn Filter.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 10

Cách dùng hàm lọc dữ liệu trong Excel

Hàm FILTER lọc dữ liệu trong Excel

Cách lọc dữ liệu trong Excel bằng hàm Filter giúp bạn có thể lọc dữ liệu sang một vị trí khác trong bảng tính theo một hoặc nhiều điều kiện đưa ra với công thức như sau:

= FILTER(array,include,if_empty)

Trong đó:

 • Array (bắt buộc) là vùng dữ liệu cần lọc (không bắt buộc chọn phần tiêu đề).
 • Include (bắt buộc): điều kiện lọc và cột dữ liệu cần lọc.
 • Áp dụng vào một số ví dụ lọc dữ liệu trong Excel.
 • If_empty: (không bắt buộc): Kết quả trả về trong trường hợp không có giá trị thỏa mãn các điều kiện lọc.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 11

Lưu ý: Hàm Filter hiện tại chỉ được hỗ trợ trong phiên bản Excel 365.

Áp dụng vào một số ví dụ lọc dữ liệu trong Excel

Cách lọc ô rỗng trong Excel

Để lọc dữ liệu và bỏ qua các ô rỗng trong Excel, hiển thị các ô có dữ liệu, bạn nhấp vào mũi tên lọc tự động, khi hộp Select All đã được chọn thì bạn bỏ chọn ô Blanks (các ô rỗng) ở cuối danh sách. Sau đó bấm OK, các hàng có dữ liệu trong cột sẽ hiện ra và những ô rỗng sẽ tạm thời ẩn đi.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 12

Ngược lại nếu bạn muốn kết quả lọc hiển thị các ô rỗng thì sau khi nhấp vào mũi tên lọc tự động bạn bỏ chọn hộp Select All rồi chọn Blanks, bấm OK. Các hàng có ô rỗng sẽ hiển thị và những ô có dữ liệu sẽ tạm thời ẩn đi.

Cách lọc theo màu ô trong Excel

Bạn có thể lọc dữ liệu theo màu ô khi dữ liệu trong trang tính của bạn được định dạng có điều kiện hay định dạng một cách thủ công.

Nếu bạn định dạng các ô trong cột xác định với 3 màu nền khác nhau (xanh lá, đỏ và cam) và bạn chỉ muốn hiển thị các ô màu cam, bạn có thể thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Bấm vào mũi tên lọc ở ô tiêu đề, chọn nút lệnh Filter by Color.

Bước 2: Bấm chọn vào màu cam.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 13

Bước 3: Bấm OK, các giá trị được định dạng với màu nền là màu cam sẽ hiển thị ra và các hàng khác tạm thời ẩn đi.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 14

Cách lọc theo định dạng ô trong Excel

Muốn lọc theo định dạng của ô bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm chuột phải tại ô mà bạn muốn lọc theo định dạng của ô đó (có thể là theo giá trị, màu sắc hay biểu tượng của ô đó).

Bước 2: Chọn bộ lọc Filter.

Bước 3: Chọn định dạng mà bạn muốn lọc.

Ví dụ ta muốn lọc theo biểu tượng của ô được chọn. Bạn bấm chuột phải vào ô được chọn, chọn Filter > Filter by Selected Cell’s Icon. Các hàng chứa biểu tượng như ô được chọn sẽ hiện ra, các hàng khác tạm thời ẩn đi.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 15

Cách lọc nam nữ trong Excel

Hàm FILTER còn có thể giúp chúng ta lọc giới tính trong Excel.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 16

Bước 1: Chọn ô có tiêu đề GiỚI TÍNH, tại tab Data, chọn Filter.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 17

Bước 2: Bấm vào hình mũi tên bên cạnh cột giới tính và tích và ô giới tính NAM rối bấm OK kết quả sẽ trả về những hàng có giới tính NAM. Các hàng khác sẽ tạm thời ẩn đi.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 18

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 19

Cách lọc ngày tháng năm trong Excel

Giả sử chúng ta có một cột các ngày trong tháng 1/2020 , chúng ta muốn lọc ra những ngày nào là ngày thứ 2.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 20

Có 2 cách giúp bạn để làm việc này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thao tác của từng cách nhé.

Cách 1: Lọc thông thường với bộ lọc Auto Filter. Với cách này bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn nhập hàm =WEEKDAY(B2;1) tại cột C2

Hàm Weekday là hàm sẽ trả về kết quả là thứ mấy trong tuần của một ngày tháng năm.

 • Tham số thứ nhất Serial_number: ngày tháng năm bạn cần biết thứ.
 • Tham số thứ hai Return_type: kiểu trả về.

Với tham số thứ hai của hàm WEEKDAY ở đây bạn nhập là 1 và tham số này bạn có thể nhập hoặc bỏ qua. Ý nghĩa của tham số này nghĩa là bắt đầu chủ nhật là 1, thứ 2 là 2…thứ 7 là 7.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 21

Bước 2: Sao chép công thức trên cho cả cột này rồi tạo bộ lọc Filter. Tại tab Data chọn Filter hoặc tại tab Home chọn Sort & Filter > Filter, ta được kết quả dưới đây:

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 22

Bước 3: Bấm vào phễu lọc ở cột C và lọc ra các giá trị là 2 tương đương với thứ 2.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 23

Bước 4: Bấm Ok, kết quả trả về 4 ngày thứ 2 như hình.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 24

Bạn có thể kiểm tra lại kết quả trên lịch:

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 25

Cách 2: Lọc nâng cao với bộ lọc Advanced Filter.

Bước 1: Bạn nhập hàm =WEEKDAY(B2,1)=2 vào ô C1

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 26

Bước 2: Bôi đen toàn bộ cột B bao gồm cả tiêu đề NGÀY rồi vào tab Data chọn Advanced.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 27

Bước 3: Hộp Advanced Filter hiện ra và bạn nhập như sau:

 • Action: Copy to another location
 • List range: Sheet1!$B$1:$B$31
 • Criteria range: Sheet1!$C$1:$C$2
 • Copy to: Sheet1!$F$1

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 28

Bước 4: Bấm OK và những ngày là thứ 2 được hiển thị tại cột F.

2 cách lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản bạn nên biết 29

Như vậy, Phanmemgoc.vn đã hướng dẫn chi tiết cho bạn các cách thực hiện lọc dữ liệu trong Excel cực đơn giản và dễ làm.

Mong là những thông tin trong bài hướng dẫn cách lọc dữ liệu trong Excel sẽ giúp ích cho bạn trong học tập và công việc. Hãy Like, Share, Comment và ghé thăm Phanmemgoc.vn thường xuyên để biết thêm nhiều thông tin nhé.