Đối với những nhân viên kế toán, việc làm bảng lương, tính tiền lương là công việc quen thuộc mỗi tháng. Trong lúc thao tác, tính những bảng lương này, các nhân viên kế toán không thể bỏ qua phần tính thuế TNCN của nhân viên trong công ty.Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng công thức tính thuế TNCN Excel sao cho nhanh chóng, chính xác không phải nhân viên nào cũng nắm được. Hãy theo dõi vài viết hôm nay của Phanmemgoc.vn để nắm rõ cách sử dụng công thức tính thuế TNCN Excel phiên bản mới nhất nhé.công thức tính thuế TNCN excel

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân trong tiếng Anh là Personal income tax được biết đến là khoản tiền mà người sở hữu thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hay một phần thu nhập từ các nguồn khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ theo quy định cụ thể.

Thuế thu nhập cá nhân không được thực hiện với những cá nhân có thu nhập thấp. Do vậy, khoản thu này được coi như công bằng với tất cả mọi người, giúp làm giảm khoảng cách chênh lệch giàu – nghèo trong xã hội.

công thức tính thuế TNCN excel

Hiện nay, có 2 đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

 • Cá nhân cư trú: Thu nhập phải đóng thuế TNCN là khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập)
 • Cá nhân không cư trú: Thu nhập phải đóng thuế TNCN là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập).

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam mới nhất

Cùng với đó, bạn cùng xem qua bảng thuế suất dưới đây, xác định theo mình có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam không nhé.

công thức tính thuế TNCN excel

Dưới đây là cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN, mới nhất năm 2021.

công thức tính thuế TNCN excel

Công thức tính thuế TNCN Excel

Sau khi đã được bảng tính thuế TNCN mới nhất, hãy cùng khám phá các công thức tính thuế TNCN Excel, để giúp công việc của bạn được nhanh chóng, chính xác và tối ưu hóa hơn nhé.

Công thức tính thuế TNCN Excel cơ bản với hàm IFS

Với phiên bản Excel 2016 trở đi, bạn có thể sử dụng hàm IFS đơn giản để dùng công thức tính thuế TNCN Excel cơ bản. Để có thể tính thuế TNCN trên thu nhập bạn cần phải tính thu nhập chịu thuế. Hãy cùng theo dõi qua ví dụ dưới đây nhé.

Để có thể tính thuế TNCN, bạn cần nhập dữ liệu vào bảng thông tin với các hàm được định sẵn. Theo công thức sau:

=IFS(G4<0,0, G4<=5000000,G4*5%, G4<=10000000,G4*10%-250000, G4<=18000000,G4*15%-750000, G4<=32000000, G4*20%-1650000, G4<=52000000,G4*25%-3250000, G4<=80000000,G4*30%-5850000, G4>80000001,G4*35%-9850000)

Trong đó: G4 là Thu nhập chịu thuế.

Tiếp tục thao tác theo các bước:

Bước 1: Tạo bảng gồm các thông tin sau:

công thức tính thuế TNCN excel

Bước 2: Nhập thông tin vào các hàm dưới đây

 • Lương đóng bảo hiểm là số tiền mà bạn đã ký hợp đồng với công ty hay tổ chức để đóng bảo hiểm (thường được quy định trong hợp đồng lao động).
 • BH phải nộp là số tiền hàng bạn phải đóng bảo hiểm, được tính bằng bằng “Lương đóng bảo hiểm x 10,5%” 

Công thức tính thuế TNCN Excel mới nhất, bạn đã biết chưa? 1

 • Giảm trừ phụ thuộc là tổng số tiền được giảm trừ từ số người phụ thuộc, bằng “Số người phụ thuộc x 4400000” 

Công thức tính thuế TNCN Excel mới nhất, bạn đã biết chưa? 2

 • Thu nhập chịu thuế là thu nhập còn lại sau khi đã trừ hết tất cả các khoản miễn thuế

Công thức tính thuế TNCN Excel mới nhất, bạn đã biết chưa? 3

 • Thuế TNCN là khoản thuế thu nhập cá nhân mà bạn phải đóng, được tính bằng hàm IFS được nêu ở trên.

Bước 3: Nhập thông tin tại bước 2, rồi nhận kết quả. Nhập đầy đủ thông tin vào những ô còn thiếu, bạn sẽ tính được thuế TNCN.

công thức tính thuế TNCN excel

Cách tính thuế TNCN theo lương Net

Khi bạn muốn tính thuế TNCN theo lương Net, bạn cần đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi Phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

STT Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ) (VNĐ) Thu nhập tính thuế (VNĐ)
1 Đến 4,75 TNQĐ/0,95
2 Trên 4,75 đến 9,25 (TNQĐ – 0,25)/0,9
3 Trên 9,25 đến 16,05 (TNQĐ – 0,75)/0,85
4 Trên 16,05 đến 27,25 (TNQĐ – 1,65)/0,8
5 Trên 27,25 đến 42,25 (TNQĐ – 3,25)/0,75
6 Trên 42,25 đến 61,85 (TNQĐ – 5,85)/0,7
7 Trên 61,85 (TNQĐ – 9,85)/0,65

Công thức biểu thị thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản DN trả thay – Các khoản giảm trừ.

Trong đó:

 • Thu nhập thực nhận: Số tiền thu nhập 1 người có hàng tháng (lương+các nguồn thu nhập khác)
 • Các khoản trả thay: Các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Các khoản giảm trừ: Gồm giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Cùng theo dõi ví dụ sau để nắm rõ cách tính nhé:

Bà Hồng được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Bà Hồng phải đóng BHXH bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng.

Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN cho bà Hồng theo quy định. Trong năm, bà Hồng chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân không có người phụ thuộc, không phát sinh góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Cách tính thuế TNCN như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi là: 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng.

==> Thu nhập tính thuế là: 22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng.

Thuế thu nhập cá nhân bà Thúy phải nộp: Áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN:

==> TNCN phải nộp = 25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng.

Công thức tính thuế TNCN Excel theo lương Gross

Để biết được công thức tính thuế TNCN Excel theo lương Gross, bạn hãy theo dõi ví dụ sau đây:

Nếu thu nhập của bạn là 31,5 triệu/tháng, cách tính thuế TNCN như sau:

 • Số tiền đóng BH: 26 triệu x 8% = 2,080 triệu (1)
 • Số tiền đóng BHYT: 26 triệu x 1,5% = 390,000 đồng (2)
 • Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 31,5 triệu x 1% = 315,000 đồng (3)

Tổng lương còn lại sau khi đóng bảo hiểm: 31,5 triệu – (2,080 triệu + 390,000 + 315,000) = 28,715 triệu.

Số tiền áp dụng để đóng thuế TNCN: Lấy số tiền 28,715 triệu – 9 triệu (tiền giảm trừ gia cảnh cá nhân) = 19,715 triệu.

Khi đó, thuế TNCN của bạn được tính theo 4 bậc như sau:

 • Bậc 1: Thu nhập tính thuế (=< 5 triệu) x thuế suất 5%: 5 triệu x 5% = 250.000 đồng (4)
 • Bậc 2: Thu nhập tính thuế (>5 triệu đến 10 triệu) x thuế suất 10%: (10 triệu – 5 triệu) x 10% = 500.000 đồng (5).
 • Bậc 3: Thu nhập tính thuế (>10 triệu đến 18 triệu) x thuế suất 15%: (18 triệu – 10 triệu) x 15%= 1,2 triệu (6).
 • Bậc 4: Thu nhập tính thuế (>18 triệu đến 32 triệu) x thuế suất 20%: (19,715 triệu – 18 triệu) x 20% = 343.000 đồng (7).

==> Tổng số tiền TNCN phải đóng = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 5,078 triệu.

Số tiền cuối cùng còn lại của bạn là: 31,5 triệu – 5,078 triệu = 26,422 triệu.

Một số bài tập tính thuế trong Excel

Bạn hãy vận dụng những công thức tính thuế TNCN Excel bên trên để giải những bài tập sau, giúp rèn luyện thao tác cho bạn nhé.

Bài tập 1:

Tháng 5/2018, ông Mạnh có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công là 18.300.000VNĐ

Trong đó: Lương cơ bản (lương tham gia bảo hiểm xã hội là 6.000.000 VNĐ). Tiền ăn ca: 700.000VNĐ. Tiền hỗ trợ điện thoại: 1.000.000VNĐ. Tiền hỗ trợ xăng xe, đi lại: 3.000.000VNĐ. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ 3.600.000VNĐ. Tiền thưởng: 4.000.000VNĐ.

Các khoản bảo hiểm phải đóng là: 10,5% (BHXH: 8%, BHYT:1,5%, BHTN 1%) trên mức lương tham gia bảo hiểm là 6.000.000VNĐ = 630.000 VNĐ.

Ông mạnh có nuôi 1 con nhỏ (đã đăng ký giảm trừ gia cảnh).

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng 5/2018 của ông Mạnh.

công thức tính thuế TNCN excel

Bài tập 2:

Năm 2017 theo hợp đồng lao động được ký kết giữa ông Hải và công ty kế toán Thiên Ưng. Ông Hải được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng.

Ngoài tiền lương, ông Hải được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/ tháng. Ông Hải phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Hải.

Trong năm ông Hải chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo khuyến học.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập cá nhân công ty phải nộp cho ông Hải.

Bài tập 3: 

Giả sử ông Hải trong bài tập 2 còn được công ty trả tiền thuê nhà 6 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu: Tính thuế TNCN ông Hải phải nộp.

Mẫu file tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Dưới đây là một số mẫu file tính thuế thu nhập 2021, áp dụng công thức tính thuế TNCN Excel. Bạn có thể tham khảo.

Như vậy, bài viết hôm nay đã giúp bạn đi tìm hiểu các công thức tính thuế TNCN Excel. Nếu yêu thích bài viết hãy Like & Share bài viết để ủng hộ Phanmemgoc.vn, đồng thời đón đọc những bài viết thú vị tiếp theo nhé.