Download Wildheart Font Family (7 styles)

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 25

Wildheart Font Family là bộ phông chữ với 7 kiểu khác nhau mang hơi hướng một chút cổ điển lấy cảm hứng từ các thiết kế mạnh mẽ. Bạn có thể sử dụng bộ font này để tạo ra các thiết kế cổ điển với kiểu font có đường chấm hoặc đường viền hoặc có thể sử dụng phiên bản truyền thống với sự đơn giản của kiểu Wildheart Regular.

Bộ font bao gồm:

  • Wildheart Regular (OTF)
  • Wildheart Spur (OTF)
  • Wildheart Dots (OTF)
  • Wildheart Outline (OTF)
  • Wildheart Dots & Spurs (OTF)
  • Wildheart Shadow (OTF)
  • Wildheart Dingbats (OTF)
  • File Texture (JPG)

Wildheart Font Family

Wildheart Font Family 7 styles

Wildheart Font - Character

Wildheart - Extra Dingbats Font

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Google-drive-button-min

Pass Giải Nén File: phanmemgoc.vn