[Sans Serif] London Bridge Font Family (7 font)

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 33

London Bridge là một Sans Serif hiện đại với nét đẹp và hình học. Nó có 7 kiểu. Mỗi kiểu bao gồm hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng, phân số, thứ tự, chỉ số trên và hơn 30 chữ ghép. Được thiết kế với các tính năng OpenType mạnh mẽ, nó hoàn toàn phù hợp cho thiết kế đồ họa và bất kỳ mục đích sử dụng màn hình nào.

London Bridge Font Family

London Bridge Font Family Free Download

Download font London Bridge Font Family

Google-drive-button-min

Pass Giải Nén File: phanmemgoc.vn