Trọn bộ font SF Pro Display Việt Hóa (18 font)

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 68

SF Pro Display là kiểu font sans-serif linh hoạt, là font chữ được sử dụng trong hệ thống cho iOS, iPad OS, macOS và tvOS. SF Pro có 9 weight, kích thước quang học thay đổi để dễ đọc tối ưu và bao gồm một biến thể làm tròn. SF Pro hỗ trợ hơn 150 ngôn ngữ bằng hệ thống chữ viết Latinh, Hy Lạp và Cyrillic. Trong đó hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ Tiếng Việt.

Bộ font SF Pro Display Việt Hóa bao gồm đầy đủ 18 font được chỉnh sửa và hoàn chỉnh cũng như kerning lại.

Trọn bộ font SF Pro Display Việt Hóa

Trọn bộ font SF Pro Display Việt Hóa

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại
vui lòng mua bản quyền.

Google-drive-button-min

Pass Giải Nén File: phanmemgoc.vn