Font LuongTuong Typeface – Vietnamese Display Typeface

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 44

LUONG TUONG là một font chữ tiếng Việt thông dụng là Hán Nôm được thiết kế bởi Trung Dung. Typeface này là 1 phần nhỏ trong project Tuồng của Dũng. Một font khá ấn tượng. Kiểu chữ này là tuyệt vời cho dự án văn hóa truyền thống!
Font LuongTuong Typeface

Vietnamese Display Typeface

LuongTuong Typeface - Vietnamese Display Typeface

Các bạn có thể Download tại đây:

Google-drive-button-min
Pass Giải Nén File: phanmemgoc.vn