Latinka Font Family – 18 Font Full [Download Now]

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 45

Latinka Font Family là một phông chữ sans serif hiện đại được tạo ra để sử dụng trên trang web cũng như sử dụng trong hầu hết các thiết kế. Nó hoàn toàn phù hợp cho thiết kế đồ họa và bất kỳ mục đích sử dụng nào. Nó có 18 kiểu dáng khác nhau từ mỏng đến đậm. Mỗi trọng số bao gồm hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng bao gồm bảng chữ cái Cyrillic và Hy Lạp.

Số lượng font: 18
Định dạng: OTF
Font không sử dụng cho mục đích thương mại

Google-drive-button-min

Pass Giải Nén File: phanmemgoc.vn