Tải trọn bộ font Brandon Grotesque (12 font)

10 Tháng 05 năm 2024
0
0 68

Mời bạn tải về trọn bộ Brandon Grotesque (12 font) trị giá 249$

Brandon Groteque Family 

Brandon Grotesque là bộ font kiểu sans serif gồm sáu kiểu cộng với chữ in nghiêng phù hợp. Nó được thiết kế bởi Hannes von Döhren vào năm 2009. Bị ảnh hưởng bởi các kiểu sans serif theo phong cách hình học phổ biến trong những năm 1920 và 1930, các phông chữ dựa trên các hình dạng hình học đã được hiệu chỉnh về mặt quang học để dễ đọc hơn.

Các phông chữ OpenType có một bộ ký tự mở rộng để hỗ trợ các ngôn ngữ Trung và Đông Âu cũng như các ngôn ngữ Tây Âu.

Liên kết để mua phiên bản đầy đủ và giấy phép thương mại: TẠI ĐÂY

Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: OTF
Tổng số tệp: 12