Cách tính phần trăm trong Excel có thể áp dụng cho việc kinh doanh hay trong bất kì lĩnh vực nào. Đây là công cụ quan trọng, cần thiết để người dùng dễ dàng tính toán tỉ lệ phần trăm của công việc. Ở bài viết dưới đây, Phanmemgoc.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách tính toán phần trăm đơn giản mà hiệu quả nhất cho những người mới bắt đầu nhé.Cách tính phần trăm trong Excel chi tiết, đầy đủ mà bạn cần biết 1

Công thức tính tỉ số phần trăm

Công thức để tính phần trăm là 1 phần / tổng số.

Đây là công thức chung cho các cách tính phần trăm trong Excel dưới đây.

Cách tính phần trăm trong Excel trên tổng số cố định

Công thức tính phần trăm trong Excel dựa trên tổng số cố định

Với các tổng số cố định, cách tính phần trăm trong Excel được tính theo các bước dưới đây.

Bước 1: Với ô đầu tiên trong bảng dữ liệu, nhập công thức tính tỉ lệ phần trăm = 1 phần / tổng số.

Bước 2: Để áp dụng công thức với các số liệu khác trong bảng, rê chuột tới góc ô đến khi hiển thị dấu thập phân đen, kéo chuột tới các ô dưới để chạy công thức.

Ví dụ minh họa cách tính phần trăm trong Excel trên tổng số cố định

Ở ví dụ dưới đây, để tính số phần trăm đơn Cherries được đặt hàng so với tổng đơn, áp dụng công thức = B2/$B$10 với:

 • B2: Số lượng đơn đặt hàng của Cherries.
 • /: Dấu chia.
 • $B$10: Ô tổng được cố định bởi dấu $B$10.

Cách tính phần trăm trong Excel

Sau khi kéo để áp dụng các ô vào các ô dưới, ta được kết quả:

Kết quả

Cách tính phần trăm trong Excel trên tổng số biến động

Công thức tính phần trăm trong Excel dựa trên tổng số động

Với cách tính phần trăm trong Excel theo tổng số động, ta thực hiện các bước giống với việc tính phần trăm theo tổng cố định.

Ta có công thức: = 1 phần / tổng số.

Ví dụ minh họa cách tính phần trăm trong Excel trên tổng số biến động

Ở ví dụ dưới đây, cách tính phần trăm trong Excel về doanh thu được làm theo các bước sau đây.

Bước 1: Áp dụng công thức = B2/$B$10 trong ô cần tính với:

 • B2: Số lượng đơn đặt hàng của Cherries.
 • /: Dấu chia.
 • $B$10: Ô tổng được cố định bởi dấu $B$10.

Áp dụng công thức tính phần trăm trong Excel

Bước 2: Kéo để áp dụng các ô vào các ô bên dưới, ta được kết quả sau:

Kết quả

Cách tính phần trăm trong Excel đã bị thay đổi

Công thức cách tính phần trăm chênh lệch trong Excel

Với các giá trị bị thay đổi, ta áp dụng công thức sau để tính phần trăm:

Tỷ lệ phần trăm (%) = (Giá trị mới – Giá trị cũ) / Giá trị cũ.

Dùng phép tính này để tính phần trăm chênh lệch giữa 2 giá trị trong Excel

Ví dụ minh họa cách tính phần trăm trong Excel đã bị thay đổi

Để tính số phần trăm thay đổi trong tổng tiền bán được của Cherries giữa hai tháng, ta làm theo 2 bước sau:

Bước 1: Áp dụng công thức Tỷ lệ phần trăm (%) = (Giá trị mới – Giá trị cũ) / Giá trị cũ. Trong ví dụ này, ta nhập = (C2 – B2) / B2 để tính, với:

 • C2: Giá trị của tháng này.
 • /: Dấu chia.
 • B2: Giá trị của tháng trước.

Cách tính phần trăm thay đổi trong Excel

Bước 2: Để áp dụng công thức với các số liệu khác trong bảng, rê chuột tới góc ô đến khi hiển thị dấu thập phân đen, kéo chuột tới các ô dưới để chạy công thức. Ta được kết quả:

Cách tính phần trăm trong Excel chi tiết, đầy đủ mà bạn cần biết 2

Cách tăng hoặc giảm một tỷ lệ phần trăm trong Excel

Để tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm theo ô trong Excel, ta có thể làm theo công thức:

 • Tăng: = số * (1 + phần trăm)
 • Giảm: = số * (1 – phần trăm)

Để tăng số ô theo phần trăm, áp dụng công thức = A2 * (1 + B2)

Tương tự, nếu muốn giảm, ta sử dụng công thức = A2 * (1 – B2)

Cách tính phần trăm trong Excel chi tiết, đầy đủ mà bạn cần biết 3

Sau khi kéo chuột tới các ô dưới để chạy công thức, ta được kết quả:

Cách tính phần trăm trong Excel chi tiết, đầy đủ mà bạn cần biết 4

Bên cạnh đó, ta có thể tăng hoặc giảm phần trăm của từng ô với số cụ thể, ta có thể làm theo công thức:

 • Tăng: = số * (1 + phần trăm)
 • Giảm: = số * (1 – phần trăm)

Ví dụ: Để tăng hoặc giảm 20% theo từng ô, phải chuyển 20% thành (1 + 0.2)  = 1.2 hoặc (1 – 0.2) = 0.8 sau đó làm theo các bước như trên để ra được kết quả.

Cách định dạng phần trăm trong Excel

Để số thập phân hiển thị theo phần trăm, ở tab Home, trong Number, chọn Percentage để các số hiển thị theo tỷ lệ phần trăm.

định dạng phần trăm trong Excel

Ta có thể tự điều chỉnh hiển thị của phần trăm định dạng số tùy chỉnh ở mục Sample.

Ví dụ: Muốn định dạng tỷ lệ này có màu đỏ, ta áp dụng công thức 0,00%;[Đỏ]-0,00%

Cách tính phần trăm trong Excel chi tiết, đầy đủ mà bạn cần biết 5

Tương tự ta có thể tạo được các định dạng khác nhau theo nhu cầu sử dụng của mỗi người dùng.

Trên đây là những cách tính phần trăm trong Excel một cách chi tiết, đầy đủ. Nếu thấy hữu ích, hãy Like & Share để ủng hộ Phanmemgoc.vn ở những bài viết tiếp theo nhé.